جعفر تاتلاری

جعفر تاتلاری

عضو هیات مدیره
مهدی تاتلاری

مهدی تاتلاری

عضو هیات مدیره
مجتبی تاتلاری

مجتبی تاتلاری

مدیر توسعه بازار
باقر تاتلاری

باقر تاتلاری

مدیر تولید
صادق تاتلاری

صادق تاتلاری

رئیس هیات مدیره
X
Call Now Button