صنایع برودتی

از پرکاربرد ترین فلزات مورد استفاده در اتاق های سردخانه و عایق دار یخچالی پروفیل آلومینیوم است.فلزآلومینیوم ویژگی هایی از جمله قابل اکسترود و سبک بودن را داراست و برتری خاصی را نسبت به سایر فلزات دارد.پروفیل آلومینیوم یخچال های صنعتی به سه گروه تقسیم می شود :

    1. پروفیل های معروف به پنج خم
    2. پروفیل های سه پری
    3. پروفیل های پره دمپر

در یخچال های صنعتی از انواع لوله های آلومینیومی استفاده می شود.

در یخچال های صنعتی هواساز هایی وجود دارد که به واسطه پروفیل های آلومینیوم ساخته می شود.این کمپرسور به صورت یکسان هوای داخل یخچال را خنک می کند.

X
Call Now Button