ریخته گری آلومینیوم

ریخته گری آلومینیوم

ریخته گری آلومینیوم

یکی از فرآیندهایی که امروزه در روش تولید بیلت اکستروژن به کار میرود روش DC یا فرآیند ریخته گری نیمه مداوم  میباشد، ریخته گری به روش DC برای اولین بار درسال 1933 توسط اینور انجام گرفت، در روش ریخته گری DC آلومینیوم مذاب را درون یک قالب کم عمق وآبگرد ریخته، هنگامیکه مذاب درون قالب شروع به منجمد شدن میکند، انتهای قالب با سرعت کنترل شده ای به سمت پایین حرکت میکند و تا وقتی که بیلت آلومینیومی تازه منجمد شده از قالب خارج شود بر روی سطح آن آب پاشیده میشود. با توجه به بروز شدن تمامی ماشینهای ریخته گری به روش DC امروزه از ماشینهای ریخته گری مجهز به سیستمهای کنترلی قابل برنامه ریزی استفاده میشود، شرکت میهن آلومینیوم غدیر با دارا بودن ماشینهای ریختگری DC  و مهندسین با تجربه و کارآزموده خدمتی نوین در این عرصه میباشد.

ریخته گری آلومینیوم

برای ریخته گری بیلت آلومینیوم، شمش آلومینیوم و سایر عناصر تشکیل دهنده آلیاژ مورد نظر را ابتدا وارد کوره میکنند، سپس بعد از اینکه فلز در کوره به مذاب تبدیل شد، باید برای گاز زدایی، فیلتراسیون و انجماد به این بخش ها ارائه شود، که این کار توسط آسترهای نسوز امکان میپذیرد، بعداز انجام تمامی این مراحل درانتها به واحد انجماد از طریق مبردهای عمودی DC منتقل میشود. کیفیت بیلت آلومینیوم به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بهره وری و کیفیت محصول اکستروژن اثر دارد، شــمش آلومینیوم مخصوص تولید پروفیل آلومینیوم اکســتروژن به صورت استوانه ای شــکل با طولهای تا 160 سانتی متر ریخته شده و سپس بیلت آلومینیومی به طولهای مورد نظر بریده میشود.

انواع بیلتهای آلومینیومی

  1. بیلــت وارداتــی: شامل بیلتهــای وارداتی از شرکتهای دوبال، روسال، تالکو و…
  2. بیلت اســتاندارد: شــامل محصــولات ایرالکو و المهدی که در بازار با نام بیلت استاندار شناخته میشود.
  3. بیلت DC: بیلتهای تولید شده از آلومینیوم مذاب بــه روش ریخته گری DC که عمدتا بــه علت تمایز با محصوالت دو شرکت ایرالکو و المهدی از این اصطالح استفاده میشود.
  4. بلیت ذوب مجدد یا تبدیلی: بیلتهایی هستند که از ذوب مجدد ضایعات آلومینیومی تولید میشــوند که آلیاژ بندی کمتری دارند.

ریخته گری آلومینیوم

مزایای روش DC برای تولید بیلت آلومینیوم

تولید انواع بیلت از نظر اندازه

جداسازی سریع فلز از قالب

استفاده از دمای پایین برای تولید بیلت

عملیات بدون ریسک و خطر اضافه و منظم

کاهش میزان ترک بر روی آلیاژ و یا درون

 

ارتباط با ما:

برای کسب اطلاعات بیشتر باشماره تماس 49159-021 تماس حاصل فرمایید.

X
Call Now Button