تجهیزات پزشکی

کمتر موادی وجود دارد که برای ساخت تجهیزات پزشکی بدون ضرر هستند اما آلومینیوم جزء آن دسته از موادی است که در دندانپزشکی بدون ضرراست و کاربرد فراوان دارد . برای ساخت تجهیزات از این فلز استفاده فراوانی می کنند. آلومینیوم به دلیل ویژگی هایی از جمله استحکام بالا ، وزن پائین، غیر سمی بودن ، غیر مغناطیسی بودن ، غیر رادیواکتیو بودن در این علم کاربرد فراوانی دارد.از جمله ویژگی فلز آلومینیوم این است که که به آرامی با اکسیژن ترکیب شده و یک لایه نازک سفید رنگ از اکسید آلومینیوم روی آن تشکیل می شود و همین امر باعث استفاده زیاد از این فلز در تجهیزات پزشکی شده است.

برخی مواردی از تجهیزات پزشکی که با فلز آلومینیوم یا ترکیبی از آن ساخته شده است :

    1. صندلی های دندانپزشکی
    2. تجهیزات دیالیز
    3. تجهیزات عکس برداری با اشعه ایکس
    4.  برانکارده و تخت های بیمارستان
X
Call Now Button