پروفیل های آلومینیوم سیستم کِیل

کد محصول:: https://www.mihanaluminium.com/product/keel-system-aluminum-profiles/

سیستم کیل این سیستم ، یک سیستم نمای تهویه شونده است با زیرساختی شامل پروفیل های افقی که توسط شبکه ای از ریل های عمودی محکم سر جای خود نگه داشته شده است. پروفیل نمای خشک آلومینیومی، به دلیل قابلیت اکستروژن و وجود دستگاههای پیشرفته، قابل توجه است. پروفیل نمای خشک آلومینیومی به دلیل قابلیت…

توضیحات

سیستم کیل

این سیستم ، یک سیستم نمای تهویه شونده است با زیرساختی شامل پروفیل های افقی که توسط شبکه ای از ریل های عمودی محکم سر جای خود نگه داشته شده است. پروفیل نمای خشک آلومینیومی، به دلیل قابلیت اکستروژن و وجود دستگاههای پیشرفته، قابل توجه است. پروفیل نمای خشک آلومینیومی به دلیل قابلیت شکل پذیری، استحکام بالا برای کاربردهای متنوع استفاده می شود.

پروفیل های آلومینیوم سیستم کِیل
پروفیل های آلومینیوم سیستم کِیل

پروفیل نمای خشک آلومینیومی آنادایز شده در میان انواع پروفیل نمای خشک بهترین انتخاب می باشد. فرایند آنادایز بر روی آلومینیوم

آن را نسبت به 99 درصد عوامل مقاوم می کند و به همین دلیل بهترین انتخاب از میان انواع پروفیل نمای خشک می باشد.

X
Call Now Button