پروفیل های آلومینیوم سقف کاذب

کد محصول:: https://www.mihanaluminium.com/product/false-ceiling-aluminum-profiles/

سقف کاذب پوشش داخلی برای سقف اصلی است،که به زیبایی فضا کمک زیادی میکند.با کمک سقف کاذب میتوان به خوبی تاسیسات داخلی  مورد نیازبرای ساختمانکه بهتراست ازدیدخارج شوند را پنهان کرد،عبور لوله وکانالهای تاسیساتی وهمچنین کمک به افزایش مقاومت حرارتی ساختمان ازجمله دلایل کاربرد سقف کاذب است.   پروفیلهای سقف کاذب چند نوع هستند ؟…

توضیحات

سقف کاذب پوشش داخلی برای سقف اصلی است،که به زیبایی فضا کمک زیادی میکند.با کمک سقف کاذب میتوان به خوبی تاسیسات داخلی  مورد نیازبرای ساختمانکه بهتراست ازدیدخارج شوند را پنهان کرد،عبور لوله وکانالهای تاسیساتی وهمچنین کمک به افزایش مقاومت حرارتی ساختمان ازجمله دلایل کاربرد سقف کاذب است.پروفیل آلومینیومی سقف کاذب

 

پروفیلهای سقف کاذب چند نوع هستند ؟

تایل آلومینیومی-دامپای آلومینیومی-لوکسالون-گریلیوم- لوور

1.تایل آلومینیومی: ازشیتهای آلومینیومی برش خورده ویانورد تهیه وتولید میشود،ورق مورد استفاده برای این منظور تمام آلومینیومی میباشدوباتوجه به قابلیت ومزایای زیادی که دارد یکی از سقف های محبوب میباشد.

2.دامپای آلومینیومی:ازورق آلومینیومی باضخامت 5/0میلیمتر تهیه وبه صورت رولفرمینگ تولیدمیشود،دامپای ازنوع سقف های آلومینیومی میباشد که جنس آن تماما آلومینیوم بوده وبه واسطه مشخصات منحصر به فرد خود جزو بهترین انتخاب برای شرکت ها شده است/.

3.لوکسالون:لوکسالون یک نوع سقف کاذب آلومینیومی است که به عرض 84 میلیمتر تولید میگردد،  لوکسالون  قابلیت اجرا بامغزی بالا(مغزی رو) یا پایین (مغزی مخفی) را دارا است،سقف کاذب لوکسالون جزو سقفهای کاذب خطی میباشد که به طورکلی به دوصورت( با مغزی -بدون مغزی) نصب میشود .

ویژگی کلیدی  پروفیل سقف های کاذب :سهولت دسترسی به پشت سقف،عدم نیاز درز انقطاع وآگوستیک میباشد.

4.گریلیوم:نوعی سقف کاذب محسوب میشود که دررده سقفهای دکوراتیو قراردارد ،جنس این نوع سقف ازورقه های آلومینیوم میباشد وبه صورت سقفهای متحرک وبازطراحی میگردد،این نوع سقفها جزو سقف های کاذب سلولی به شمارمیآیند .نمای آن به صورت  خانه های مربع ومستطیلی شکلی است که به صورت مرتب درکنارهم قرارگرفته.

5.لوور: برای محافظت دربرابر عوامل محیطی خصوصا نورخورشید از لووربه ویژه لوورهای الومینیومی استفاده میکنند،لوورهای آلومینیومی خصوصا لوورهای دوکی شکل که ازپرکاربردترین آنها میباشد، لوورشبیه سایبان یا حایلی است که عبورمرور(نور-هوا- نویز) را به داخل ساختمان کنترل ومانند عایق عمل میکند، به تعبیر دیگر لوورها یا آفتاب گیرها سایبانهایی هستند که ازتابش مستقیم نورخورشید به داخل ساختمان جلوگیری میکنند.

 

X
Call Now Button