پروفیل آلومینیوم صنایع برودتی

کد محصول:: https://www.mihanaluminium.com/product/aluminum-profile-for-cooling-and-heating-industries/

صنایع برودتی از پرکاربرد ترین فلزات مورد استفاده در اتاق های سردخانه و عایق دار یخچالی پروفیل آلومینیوم است.فلزآلومینیوم ویژگی هایی از جمله قابل اکسترود و سبک بودن را داراست و برتری خاصی را نسبت به سایر فلزات دارد.پروفیل آلومینیوم یخچال های صنعتی به سه گروه تقسیم می شود : پروفیل های معروف به پنج…

توضیحات

صنایع برودتی

از پرکاربرد ترین فلزات مورد استفاده در اتاق های سردخانه و عایق دار یخچالی پروفیل آلومینیوم است.فلزآلومینیوم ویژگی هایی از جمله قابل اکسترود و سبک بودن را داراست و برتری خاصی را نسبت به سایر فلزات دارد.پروفیل آلومینیوم یخچال های صنعتی به سه گروه تقسیم می شود :

    1. پروفیل های معروف به پنج خم
    2. پروفیل های سه پری
    3. پروفیل های پره دمپر

در یخچال های صنعتی از انواع لوله های آلومینیومی استفاده می شود.برودتی 3

در یخچال های صنعتی هواساز هایی وجود دارد که به واسطه پروفیل های آلومینیوم ساخته می شود.این کمپرسور به صورت یکسان هوای داخل یخچال را خنک می کند.برودتی 1برودتی 2

X
Call Now Button