نمایش یک نتیجه

  • پروفیل های آلومینیوم سیستم کِیل

    سیستم کیل این سیستم ، یک سیستم نمای تهویه شونده است با زیرساختی شامل پروفیل های افقی که توسط شبکه ای از ریل های عمودی محکم سر جای خود نگه داشته شده است. پروفیل نمای خشک آلومینیومی، به دلیل قابلیت اکستروژن و وجود دستگاههای پیشرفته، قابل توجه است. پروفیل نمای خشک آلومینیومی به دلیل قابلیت…

    Quick View
X
Call Now Button