نمایش یک نتیجه

  • طراحی و ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم

    یکی از اصول اصلی در ساخت و طراحی انواع قطعات، طراحی و ساخت قالب آن میباشد. در صنعت تولید پروفیل آلومینیوم از قالب اکستروژن آلومینیوم به دلیل فشرده سازی ساختار آلومینیوم برای تولید انواع پروفیل های اختصاصی و عمومی مورد نیاز در صنایع مختلف به کاربرده میشود. طراحی و ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم باتوجه به…

    Quick View
X
Call Now Button