پروفیل های آلومینیوم لوله

نمایش یک نتیجه

  • پروفیل لوله آلومینیومی

    تـرکیبـات مخـتلـف آلـومینیـوم، منیـزیم و سیلیکون یک آلیـاژ قـوی را تشکیل میدهند. پـروفیل لوله آلومینیوم نوعی فلز غیرآهنی است که دارای مقطعی به شکل حفره با ضخامت دیواره ثابت می‌باشد، در طول‌های مستقیم یا  کلاف عرضه میگردد. لوله آلومینیومی با قطرها و ضخامتهای مختلفی ساخته و تولید میگردد. ممکن است این پروفیل شکل دایره ای،…

    Quick View
X
Call Now Button