آتش سوزی دستگاه اکستروژن دراسپانیا

روزپنجشنبه دوم ژوئن درشهر دوس هرماناس درحدود12کیلومتری مرکز سویا درجنوب غربی اسپانیا دریکی ازخطوط خط تولید آلومینیوم درکارخانه آلومینیوم alueuropa SA یک آتش سوزی رخ داد، علت این آتش سوزی فشار بیش از حد دستگاه اکستروژن بوده، به دلیل وجود مواد قابل اشتعال در محل آتش سوزی باعث فروریختن سقف ساختمان شده. خبرها حاکی براین است که این حادثه خسارت جانی نداشته ولی خسارت مالی زیادی برجا گذاشته
X
Call Now Button